Προσηλωμένοι στις ανάγκες σας

Η Νέα Αρχή είναι μία πιστοποιημένη εταιρεία η οποία παρέχει λύσεις για πολίτες αλλά & επιχειρηματίες. Δραστηριοποιούμαστε στη Γερμανία από το 2016 ανακαλύπτοντας και εφαρμόζοντας τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων με ενδελεχείς γνώσεις στα μεταναστευτικά ζητήματα και οποιαδήποτε άλλα θέματα διαβίωσης στο εξωτερικό.

Ο στόχος μας είναι η διευκόλυνση της διαδικασίας ένταξης σε κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο!!!

Στόχος μας ειναι η αντιμετώπιση μικρών και μεγάλων προβλημάτων της γερμανικής πραγματικότητας, της βελτίωσης της καθημερινότητας όλων μας καθώς και της δίκαιης αντιμετώπισης των μεταναστών, σύμφωνα με τους Ευρωπαικούς νόμους και πρότυπα.